+995 322 913976

კონტაქტი

საკონტაქტო ინფორმაცია
საქართველო, ქ. თბილისი 0162, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №39

ტელეფონი:  +995 322 913976, +995 599 519976, +995 322 913974

ელფოსტა: info@ser.ge

საკონტაქტო ფორმა